1. Splošno

1.1. Pogoji poslovanja so pravni dogovor posamezno fizično ali pravno osebo (v nadaljevanju "naročnik") in poslovnim subjektom Primoss, Primož Vrabič s.p.. (v nadaljevanju "ponudnik").

Ob oddanem naročilu se smatra, da je naročnik seznanjen s pogoji uporabe, ki so javno objavljeni na ponudnikovih spletnih straneh.
Razmerje med ponudnikom in naročnikom urejajo poleg veljavne zakonodaje še spodaj navedeni pogoji.

1.2. Naročnik se strinja, da izpolnjuje zakonsko določeno starost za vstop v ta sporazum.

1.3. Naročnik se obveže, da bo skrbel za ažurnost in pravilnost vseh kontaktnih podatkov in podatkov, ki so potrebni za izdajo računov za opravljene storitve. Naročnik razume in se strinja, da s svojimi podatki razpolaga samostojno v naročniškem centru, ki mu ga v uporabo nudi in čigar delovanje zagotavlja ponudnik.

1.4. Naročnik se obveže, da bo redno spremljal elektronski naslov, ki ga je navedel ob naročilu storitev.
Naročnik se obveže, da bo ponudnika redno obveščal o spremembah e-poštnega naslova, ki ga redno uporablja. Naročnik razume in se strinja, da lahko e-poštni naslov vedno posodobi tudi sami z uporabo naročniškega centra.
Ponudnik je zaradi narave delovanja e-poštne tehnologije v celoti odvezan odgovornosti za to, da lahko določena sporočila in/ali obvestila, poslana na naročnikov elektronski naslov, prispejo v mapo z nezaželeno pošto (t.i. "spam" ali "junk").

1.5. Naročnik je seznanjen, da ponudnik objavlja obvestila glede ponudnikovih storitev na spletnih straneh ponudnika.

1.6. V skladu z direktivo 2010/45/EU ter s spremenjenim 84. členom Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB3, 18/11, 78/11, 38/12 in 83/12) se s 01.01. 2013 uvaja enakovredna obravnava papirnatih in elektronskih računov. Z oddanim naročilom na spletni strani ponudnika se naročnik strinja, da se mu vsi predračuni, računi in ostali dokumenti posredujejo v elektronski obliki.
Naročnik, ki želi, da se mu račun pošlje tudi v papirnati obliki, lahko to sporoči naknadno. Za vsak račun, poslan preko navadne pošte, se obračunajo administrativni stroški v znesku 5,00 EUR + DDV.
2. Cene in plačilni pogoji2.1. Objavljene cene na spletnih straneh ponudnika so v EUR (€) in že vsebujejo 22% DDV, razen če ni drugače navedeno.

2.2. Ponudba / Predračun
Za uporabo ponudnikovih storitev je zahtevano predplačilo za določeno časovno obdobje, ki ga naročnik izvede na podlagi prejetega predračuna.
Predračun naročnik prejme preko e-pošte na svoj e-poštni naslov v HTML obliki, na voljo pa mu je tudi v obliki PDF datoteke, ki je na voljo za prenos v naročniškem centru, do katerega dostop zagotavlja ponudnik.

Če predračun vsebuje napačen znesek in/ali specifikacije storitev, ima ponudnik pravico napake odpraviti in o tem naročnika tudi obvestiti. Naročnik se strinja, da bo upošteval popravljen predračun ali odstopil od ponudbe.

Naročnik se strinja, da bo svoje obveznosti iz naročniškega razmerja poravnal v roku, ki je naveden na predračunu. V primeru, da naročnik želi spremeniti plačilno obdobje, mora to ponudniku sporočiti pred iztekom trenutno zakupljenega obdobja preko elektronske ali navadne pošte.

Naročnik z izvedbo transakcije, ki jo ponudnik zabeleži v svojem sistemu, sprejme ponudbo.

2.2.1. Zaradi narave storitev (predvsem domene in SSL certifikati), na katerih ceno vplivajo tuji ponudniki, imajo lahko določene ponudbe (predračuni) lahko krajši rok veljavnosti, kot je navedeno na samem predračunu. Ponudnik si pridržuje pravico, da ponudbo v kateremkoli trenutku spremeni brez obvestila naročnika. V vsakem primeru pa bo ponudnik o tem poizkusil naročnika obvestiti, v kolikor je to izvedljivo.

2.3. Realizacija naročila
Naročene storitve bodo opravljene, ko ponudnik v svojem sistemu zabeleži transakcijo. Ponudnik naročnika o tem obvesti na e-poštni naslov, ki ga naročnik navede ob naročilu.

Zaradi narave storitev, ki jih nudi ponudnik, naročnik razume in se strinja, da ponudnik ne zagotavlja, da bodo naročene storitve po zabeleženi transakciji uspešno opravljene. V kolikor se v tem primeru ponudnik in naročnik ne dogovorita drugače, ponudnik naročniku povrne vplačana sredstva v skladu s plačilno metodo, s katero je bila tranasakcija izvedena.

Ponudnik izda račun za opravljeno storitev na podlagi predračuna (ponudbe) in zabeležene transakcije ali izjemoma posredovanega potrdila o transakciji. Račun vsebuje podatke, ki jih je naročnik vpisal ob naročilu storitev. Te podatke naročnik kasneje ureja samostojno v naročniškem centru, ki ga zagotavlja ponudnik.

2.4. Podaljševanje naročenih storitev
Vse storitve so veljavne do roka, ki je naveden na ponudbi (predračunu) in računu.
Vsaj 15 dni pred rokom poteka veljavnosti storitev ponudnik naročniku preko e-pošte posreduje predračun (ponudbo) za podaljšanje.
V kolikor ponudnik zabeleži transakcijo v skladu z izdanim predračunom, se smatra, da storitve želi podaljšati.
V primeru, da ponudnik ne prejme transakcije v skladu s predračunom do datuma poteka predračuna ali vsaj do datuma poteka storitev, se smatra, da naročnik storitev ne želi podaljšati.

V primeru nepodaljšanja paketa gostovanja le-ta preneha delovati naslednji dan po poteku.
V primeru nepodaljšanja domene točen čas in datum poteka določa vrhovni registrar posamezne domenske končnice in ne ponudnik.
V primeru nepodaljšanja SSL certifikata točen čas in datum poteka določa vrhovni izdajatelj posameznega SSL certifikata in ne ponudnik.

V primeru izvedbe transakcije na podlagi predračuna po dejanskem poteku storitev, naročnik ni upravičen do dodatnega podaljšanja storitev za obdobje med potekom storitev in datumom izvedbe transakcije, saj gre za podaljšanje obstoječe ponudbe. Nadalje, narava storitev registracija domene in SSL certifikata to tehnično in fizično ponudniku preprečuje.

2.5. Odpoved in prekinitev naročenih storitev
Naročnik lahko storitev odpove tako, da ponudnika o tem obvesti preko e-pošte ali telefonske številke, navedene na ponudnikovi spletni strani.
V vsakem primeru se za odpoved storitve šteje tudi to, da predračun za podaljšanje storitev, ki je posredovan naročniku, ni poravnan v roku, ki ga predračun navaja.

2.6. Akcije in popustne kode
Pri posameznem naročilu je mogoče upoštevati le eno kodo za popust naenkrat.
Akcij in popustnih kod ni mogoče uporabiti za podaljševanje obstoječih storitev, razen če je ob akciji to posebej navedeno.
Akcije, ki veljajo za 1. (prvo) leto, ni možno izkoristiti večkrat, saj je akcija vezana na posamezno storitev; slednje velja za storitve, ki jih nudijo vse blagovne znamke, s katerimi upravlja ponudnik.
Akcijo za 1. (prvo) leto pri domenah je možno koristiti le enkrat za posamezno domeno. Za domeno, za katero je bila v preteklosti že opravljena storitev prenosa in podaljšanja domene po akcijski ceni, se ob ponovnem prenosu in podaljšanju domen upošteva redna cena za podaljšanje domene.

2.7. Akcija - Brezplačen prenos podatkov od starega ponudnika
Ponudnik v primeru novo oddanega naročila za spletno gostovanje ponuja storitev brezplačnega prenosa podatkov iz starega naročnikovega okolja na ponudnikovo okolje.
Ponudnik si pridržuje pravico, da to storitev nudi le v primeru, da naročnik v starem okolju uporablja programsko opremo, ki je združljiva s programsko opremo ponudnika.
Ponudnik si pridržuje pravico, da storitev selitve podatkov omeji na 1 spletno stran z 1 MySQL bazo in do 2 e-poštna naslova oz. na 1 delovno uro (60 minut) oz. do 2 GB podatkov.
Ponudnik si pridržuje pravico, da zavrne selitev e-poštnih predalov, ki ne ustrezajo pogojem uporabe pod točko 3.3.
Ponudba za brezplačen prenos podatkov velja le za podatke, ki ne gostujejo že na okolju ponudnika.
V primeru potrebe po ponovni selitvi podatkov, ki jih je ponudnik v preteklosti že brezplačno prenašal ali ki so v preteklosti že gostovali na ponudnikovi opremi, si ponudnik pridržuje pravico, da prenos zaračuna v skladu s cenikom.


Posredovanih ponudb, pri katerih obstaja možnost zlorabe, ponudnik ne more upoštevati in si pridržuje pravico, da ponudbo preveri neposredno pri konkurenčnem ponudniku.

3. Spletno gostovanje

3.1. Odgovornosti in dolžnosti ponudnika
Ponudnik se obvezuje, da bo skrbel za nemoteno delovanje strežniških sistemov, smotrno in pravočasno posodabljal programsko opremo strežniških sistemov, naročnike obvestil o večjih posodobitvah z novico na spletnih straneh (v določenih primerih tudi preko e-pošte), v najkrajšem možnem času odpravil nastale napake in za varnost podatkov.

Zaradi narave storitev, ki jih ponudnik nudi ter zaradi narave delovanja interneta omrežja ponudnik ne more zagotavljati, da bodo storitve vedno dostopne.
Ponudnik ne odgovarja za pravilnost podatkov, ki jih kdorkoli pošlje na ali iz strežnika.
Ponudnik ne odgovarja za noben izgubljen ali poškodovan podatek na strežniku.
Ponudnik ne odgovarja za posredno ali nepostredno nastalo škodo z uporabo naših storitev.
Ponudnik zanika vsako odgovornost za škodo povzročeno vendar ne omejeno na:

 • škodo ali odgovornost nastalo zaradi izpada delovanje storitev strežniških sistemov,
 • škodo ali odgovornost nastalo zaradi povečanja odzivnega časa,
 • škodo ali odgovornost nastalo pri neprenosu ali napačnem prenosu podatkov,
 • škodo ali odgovornost nastalo zaradi nepooblaščenega posega,
 • škodo ali odgovornost nastalo zaradi kakršnegakoli (hekerskega) napada,
 • škodo ali odgovornost nastalo zaradi nesprejete in/ali neodposlane elektronske pošte ali napake e-poštnega strežnika,
 • škodo ali odgovornost nastalo zaradi naravnih in višjih dejavnikov.

Ponudnik ni odgovoren za izgubo podatkov, prekinitve v delovanju storitev ali kakršenkoli izpad ali izgubo podatkov, do katere je prišlo po krivdi tretje osebe, ponudnika storitev, njegovih strank ali zaposlenih.

Naročnik se strinja, da bo ponudnik periodično ročno ali programsko brez predhodnega obvestila pregledoval delno ali celotno naročnikovo vsebino prenešeno na zakupljen strežniški prostor. S tem ponudnik dodatno pripomore k varnosti strežniških sistemov (npr. iskanje neprimerne programske opreme, spletnih virusov, itd.). V kolikor ponudnik zazna neprimerno programsko kodo, se naročnik strinja, da jo ponudnik nemudoma odstrani brez predhodnega obvestila naročnika.

3.2. Odgovornosti in dolžnosti naročnika
Naročnik se strinja, da v celoti odgovarja za vsebino na zakupljenem prostoru.
Naročnik se strinja, da na opremo pri ponudniku ne bo prenašal naslednjih vsebin:

 • vsebine, ki je nelegalna, nasilna, obrekljiva, opolzka ali kakorkoli sporna,
 • vsebine, ki vsebuje viruse ali sovražne računalniške programe, nelegalno programsko opremo, ipd.,
 • vsebine, ki je namenjena kriminalnim dejanjem ali združbam,
 • vsebine, ki spada pod zaščitene znamke, patente, avtorske pravice ali drugo intelektualno lastnino.

Naročnik je seznanjen, da so rezervne kopije, ki jih izdeluje ponudnik, brezplačna storitev, za katero ponudnik ne jamči, da bo vedno na voljo. Naročnik se nadalje strinja, da bo za varnostne kopije svojih podatkov v celoti skrbel tudi sam v lastni režiji in na lastni opremi.

Naročnik je seznanjen, da na strežniku za deljeno gostovanje ves čas tečejo avtomatizirani procesi, ki skrbijo za optimalno delovanje spletnih strani in aplikacij. Ponudnik o podrobnem delovanju in urniku izvajanja teh procesov ni dolžan posebej obveščati naročnika. Med te procese spadajo:

 • optimizacija MySQL podatkovnih baz,
 • optimizacija slikovnih datotek,
 • izdelava rezervnih kopij podatkov,
 • anti-spam filtri, ki blokirajo nezaželena sporočila,
 • anti-virus filtri, ki blokirajo škodljive priponke in/ali datoteke,
 • blokiranje IP naslovov, ki se prevečkrat zmotijo v uporabniškem imenu in/ali geslu (t.i. "brute force" napad),
 • blokiranje HTTP poizvedb, ki jih sistem zazna kot zlonamerne (t.i. "ModSecurity" sistem),itd.

Naročnik se strinja, da se onemogoči uporaba paketa spletnega gostovanja, če bistveno prekorači omejitve zmogljivosti, ki so za posamezen paket določene v točki 3.3.

Naročnik se strinja, da z uporabo katerekoli programske opreme na opremi ponudnika prevzame tudi skrb in odgovornost za redno posodabljanje te programske opreme zaradi lastne varnosti in varnosti celotnega strežniškega okolja.

Naročnik se strinja, da kakršnokoli povzročeno škodo in posledične dodatne stroške v celoti poravna sam v roku 14 dni od nastanka.

3.3. Omejitve
Ponudnik smatra spodaj navedena dejanja kot zlorabo strežniškega okolja.

Nepooblaščena ali nedovoljena uporaba strežniškega okolja - branje, pisanje in izvajanje operacij izven domačega direktorija (t.i. "home" / root folder") .
Prekomerno izkoriščanje zmogljivosti strežniškega sistema (strežniških procesorjev, pomnilnika, pasovne širine ali diskovnega polja). Na strežniškem sistemu zaradi svoje narave (prekomerna poraba strežniških sredstev) niso dovoljene naslednji tipi programske opreme:

 • aplikacije za klepet (t.i. "chat"),
 • aplikacije za igranje iger (t.i. "online/web games"),
 • aplikacije za deljenje datotek (t.i. "file sharing / P2P"),
 • t.i. "proxy" aplikacije,
 • aplikacije za prikazovanje oglasov (t.i. "banner rotation"), izjema je razumen obseg delovanja,
 • spletni agregati povezav (t.i. "link farms"),
 • spletni pajki (t.i. "crawlers, bots, parsers").

Vsa programska oprema, ki ni prednaložena na ponudnikovem strežniku, mora biti v primeru dvoma o prekomerni porabi strežniških sredstev odobrena s strani ponudnika.

Zaradi velike možnosti zlorabe ni dovoljeno uporabljati ponudnikovih storitev za omogočanje brezplačnega gostovanja, brezplačnih spletnih strani, brezplačnih domen ali podobnih storitev.

Zaradi narave sledečih storitev primarni namen uporabe ponudnikovega strežniškega okolja ne more oz. sme biti:

 • serviranje audio/video vsebin (t.i. "audio/video streaming"),
 • gostovanje velikih galerij multimedijskih vsebin (fotografije, video posnetki, zvočni posnetki, ipd.),
 • FTP gostovanje / deljenje (t.i. "FTP sharing").

Na strežniškem sistemu zaradi svoje narave niso dovoljene naslednje vsebine:

 • piramidne oz. Ponzi sheme in/ali HYIP (t.i. "High Yield Investment Programs") programi,
 • žaljive, obscene ali nasilne vsebine oz. vsebine, ki pozivajo k omenjenim aktivnostim,
 • avtorsko zaščiteni materiali,
 • programska oprema, ki omogoča deljenje avtorsko zaščitenih materialov (t.i. "torrent" strani).

Uporaba ponudnikovih strežniških sistemov v testne namene ni dovoljena. Strežniško okolje je primerno za gostovanje programske opreme, ki je pripravljena za produkcijo (t.i. "production ready").

Pri delu s časovnimi opravili (t.i. "cronjobs"), ki omogočajo samodejno izvajanje funkcij ob specifičnih časovnih intervalih, je prepovedano izvajanje funkcij več kot 1-krat na 30 minut.

Največja dovoljena velikost posamezne dodateke, ki jo naročnik prenese na ali iz strežnika je 250 MB (osnovni paket), pri ostalih paketih pa 1.000 MB.

Zapisi v eni (1) podatkovni bazi ne smejo presegati velikosti 1 GB (osnovni paket) oziroma 2 GB (enostavni, profesionalni in vrhunski paket).

V kolikor naročnik sam izdeluje varnostne kopije svojih podatkov, na strežniškem sistemu ni dovoljeno hraniti teh kopij. Lastne varnostne kopije podatkov se lahko shranjujejo na osebni računalnik oz. druge zapisljive medije oz. spletne storitve, ki so namenjene hrambi podatkov.
Na paketih spletnega gostovanja je dovoljeno shranjevati le datoteke, ki so neposredno povezane z delovanjem spletnih strani. Konkretno to pomeni, da paketi spletnega gostovanja niso namenjeni arhiviranju podatkov temveč gostovanju spletnih strani, trgovin in aplikacij. Pod to omejitev spadajo tudi aplikacije, ki so namenjene nalaganju in hrambi datotek, torej video / audio portali, spletne učilnice in podobne platforme. Ker te spletne strani tipično generirajo bistveno več podatkov kot klasične spletne strani, deljeno okolje (storitev Gostovanje in Reseller gostovanje) za gostovanje teh portalov ni primerno.

Naročnik se strinja, da lahko ponudnik določemenu IP naslovu začasno in brez obvestila onemogoči dostop do strežniškega okolja, v kolikor le-ti prekomerno izkoriščajo strežniška sredstva oz. ponudnik lahko glede na naravo dostopa sklepa, da gre za zlorabo storitev.


Omejitve e-pošte
Največja dovoljena velikost poštnega predala je:

 • 50 MB (osnovni paket),
 • 100 MB (enostavni paket),
 • 1.000 MB (profesionalni paket),
 • 2.000 MB (vrhunski paket)

Velikost posameznega poštnega predala ne sme presegati prostora, glede na zakupljen paket. Možna je razširitev posameznega poštnega predala na 10 GB.

Ob zakupu za 1 leto veljajo naslednje cene (z DDV):

 • razširitev poštnega predala na 1 GB: 0,98 € / mesec,
 • razširitev poštnega predala na 3 GB: 1,98 € / mesec,
 • razširitev poštnega predala na 5 GB: 2,98 € / mesec,
 • razširitev poštnega predala na 10 GB: 4,98 € / mesec.

Ob mesečnem zakupu veljajo naslednje cene (z DDV):

 • razširitev poštnega predala na 1 GB: 1,96 € / mesec,
 • razširitev poštnega predala na 3 GB: 3,96 € / mesec,
 • razširitev poštnega predala na 5 GB: 5,96 € / mesec,
 • razširitev poštnega predala na 10 GB: 9,96 € / mesec.

Velikost posameznega elektronskega sporočila ne sme presegati 25 MB.

Prekomerno pošiljanje elektronske pošte
Sporočilo lahko pošljete največ 50 prejemnikom hkrati. V primeru, da pošiljate sporočilo več kot 50-tim prejemnikom, je potrebno med pošiljanjem uporabljati zakasnitve.

Na vseh paketih je zaradi zaščite proti avtomatiziranemu pošiljanju SPAM sporočil, omejitev pošiljanja nastavljena na 30 sporočil na uro. Naročnik lahko te omejitve samostojno nastavlja v svojem naročniškem centru. Omejitve je možno sprostiti na naslednje vrednosti:

 • 50 sporočil/h (osnovni paket),
 • 100 sporočil/h (enostavni paket),
 • 300 sporočil/h (profesionalni paket),
 • 500 sporočil/h (vrhunski paket)

Uporaba paketov gostovanja sicer ni namenjena pošiljanju elektronske pošte na naključne elektronske naslove. Taka aktivnost se smatra kot razpošiljanje SPAM oz. nezaželene e-pošte, ki na spletu predstavlja vedno večji problem. Neupoštevanje tega pravila predstavjla tudi kršenje pogojev uporabe naših storitev, kar se lahko sankcionira z omejitvijo uporabe e-pošte in/ali takojšnjo prekinitvijo storitev in odpoved uporabe storitev. Prepovedano je masovno pošiljanje sporočil (več kot 5.000 naslovnikom), mesečna omejitev števila poslanih sporočil pa je 20.000.

Naročnik razume in se strinja, da v primeru, da določen paket gostovanja preseže to omejitev, ponudnik ne izdeluje več brezplačnih rezervnih kopij podatkov na tem paketu gostovanja.

Omejitev strežniških sredstev paketa gostovanja

Osnovni paket:

 • CPU: 25% (0,25 CPU jedra, 2,6-3,3 GHz),
 • Velikost fizičnega pomnilnika (pMEM): 512 MB,
 • Število hkratnih procesov (EP): 10,
 • Maksimalna diskovna pasovna širina (I/O): 512 KB/s.

Enostavni paket:

 • CPU: 50% (0,5 CPU jedra, 2,6-3,3 GHz),
 • Število hkratnih MySQL povezav: 50,
 • Velikost fizičnega pomnilnika (pMEM): 512 MB,
 • Število hkratnih procesov (EP): 15,
 • Maksimalna diskovna pasovna širina (I/O): 1 MB/s.

Profesionalni paket:

 • CPU: 100% (1 CPU jedro, 2,6-3,3 GHz),
 • Število hkratnih MySQL povezav: 50,
 • Velikost fizičnega pomnilnika (pMEM): 1 GB,
 • Število hkratnih procesov (EP): 20,
 • Maksimalna diskovna pasovna širina (I/O): 10 MB/s.

Vrhunski paket:

 • CPU: 200% (2 CPU jedri, 2,6-3,3 GHz),
 • Število hkratnih MySQL povezav: 50,
 • Velikost fizičnega pomnilnika (pMEM): 2 GB,
 • Število hkratnih procesov (EP): 40,
 • Maksimalna diskovna pasovna širina (I/O): 20 MB/s.

3.4. Reklamacija gostovanja
Pri storitvi spletnega gostovanja omogočamo v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) 90-dnevno preizkusno obdobje, ki prične teči prvi dan, ko je oddano naročilo in v okviru katerega lahko naročnik kadarkoli zahteva povračilo sredstev za nakup gostovanja.

V primeru, ko naročnik poleg storitve gostovanja naročil tudi dodatno storitev migracije podatkov (selitev spletne strani ali e-pošte od starega ponudnika), ki je ob naročilu storitve spletnega gostovanja brezplačna, sme ponudnik ob odstopu naročnika od pogodbe izvedene storitve potrošniku zaračunati v skladu s cenikom.

3.5. Izvedba marketinških e-mail kampanj
Naročnik se zavezuje, da ponudnikov storitev ne bo uporabljal za razpošiljanje nezaželene e-pošte. Za nezaželeno e-pošto se štejejo vsa množična oz. masovna reklamna obvestila (npr. več kot 500 naslovnikov), na katera se prejemniki teh obvestil niso posebej naročili (t.i. "double opt-in").
Za nezaželena e-mail obvestila se prav tako štejejo vsa masovna reklamna obvestila, ki ne vsebujejo možnosti za enostavno odjavo (t.i. "Unsubscribe") od teh obvestil.

4. Domene

4.1. Splošno
Naročnik se zavezuje, da bo zagotovil vse potrebne podatke za registracijo, prenos ali podaljšanje domene.

Naročnik se zavezuje, da se bo informiral in sprejel vsa pravila, ki veljajo za posamezno domensko končnico oz. domeno, ki jo želi registrirati, jo prenesti k ponudniku ali podaljšati. Ponudnik na željo naročnika lahko posreduje več informacij in razlago pogojev.

Ta sporazum ostane veljaven za čas registracije domene, ki jo naročnik izbere. Če bo določena domena prenešena na drugega registrarja se ta sporazum samodejno prekine.

4.2. WHOIS baze
Za potrebe WHOIS baz naročnik dovoljuje objavo naslednjih podatkov:

 • ime in priimek in/ali naziv podjetja,
 • poštni naslov,
 • elektronski naslov,
 • telefon in/ali faks številko,
 • ime domene,
 • DNS strežnike,
 • datum registracije in veljavnosti domene.

4.3. WHOIS servis za preverjanje domen
Na spletnih straneh ponudnika je objavljen WHOIS vmesnik (spletni obrazec), preko katerega lahko vsi obiskovalci spletnih strani preverjajo stanje spletnih domen.

Ponudnik ne jamči za pravilnost podatkov, ki jih prikazuje WHOIS vmesnik, saj zaradi sami narave spletnih domen in WHOIS servisov po svetu to ni tehnično izvedljivo.

Naročnikom priporočamo, da se posvetujejo s ponudnikom, kadar niso prepričani, ali so podatki resnično pravilni.

4.4. Splošni pogoji za registracijo domen
Naročnik s sprejemom teh splošnih pogojev potrjuje, da je seznanjen in da sprejema pravila registra za posamezno vrhnjo domeno in da se jih zavezuje v celoti spoštovati. Ponudnik vodi seznam registrov po posameznih vrhnjih domenah in na željo naročnika le-tej posreduje podatke o registru za določeno vrhnjo domeno. Spletne strani nekaterih registrov so v času veljavnosti teh splošnih pogojev dostopne na naslednjih spletnih povezavah:

.COM, .NET, .CC - Verisign Inc.,
.ORG, .NGO, .ONG - PIR,
.BIZ, .US - Neustar,
.INFO - INFO.info,
.EU - EURid,
.SI - Register.si,
.ME - Domain.me,
.DE - DENIC,
.AT - NIC.AT,
.IT - NIC.IT,
.FR - AFNIC,
.CO - GO.CO,
.RU - NIC.ru,
.ES - Dominios.es,
.MOBI - dotMobi.mobi,
.UK, .CO.UK - Nominet.

Naročnik je seznanjen z dejstvom, da so pravila posameznega registra v celoti neodvisna od volje in ravnanj ponudnika ter da so registri samostojne (pravne) osebe, ki niso povezane s ponudnikom.

Imena domene po opravljeni registraciji v zakupljenem obdobju ni možno zamenjati.

Storitve registracije .SI domen, ki jih opravlja ponudnik (registrar .SI domen), so podvržene pravilom in postopkom, ki jih določa organizacija ARNES (register .SI domen), zato si ponudnik pridržuje pravico do spremembe svoje ponudbe in splošnih pogojev poslovanja brez predhodnega obvestila.

Pravila in pogoji, s katerimi se naročnik strinja ob naročilu .SI domene:

Naročnik lahko odstopi od registracije .SI domene v roku 14 dni po registraciji, vendar le, če domena v vmesnem času ni bila aktivirana, pri čemer vnos DNS strežnikov v sistem za registracijo domen pomeni aktivacijo domene. O odstopu od registracije mora naročnik ponudnika obvestiti elektronske ali navadne pošte. Ponudnik bo sprožil postopek za izbris domene, v primeru uspešnega izbrisa pa bo vrnil vplačana sredstva za registracijo domene v roku 5 delovnih dni v skladu s plačilnom metodo, ki jo je uporabil naročnik.

4.5. Registracija domene
Naročnik se strinja, da ponudnik ne more jamčiti, da bo naročnik lahko registriral željeno domeno, čeprav trenutno poizvedba preko WHOIS srežnikov nakazuje, da je željeno ime domene še na voljo.

Naročnik se strinja, da niti registracija domene niti način na katerega jo bo uporabljal, ne krši zakonitih pravic tretjih oseb in nadalje, da domena ni registrirana za, niti ne bo uporabljena za kakršenkoli nezakonit namen.

4.6. Prenos domene
Naročnik se strinja, da lahko naroči prenos domene od drugega registrarja k ponudniku le v primeru, da:

 • je lastnik domene ali deluje oz. razpolaga s pooblastilom lastnika domene,
 • ima dostop do e-poštnega naslova nosilca domene,
 • lahko pridobi avtorizacijski ključ oz. EPP kodo (oz. t.i. "Auth Code"),
 • je domena še vsaj 5 dni pred potekom,
 • ima možnost potrditi prenos domene.

Ob prenosu domene se pri določenih domenah izvede tudi samodejno podaljšanje domene za 1 leto v skladu s pravili vrhovnih registrarjev za generične domenske končnice kot so .COM, .NET, .ORG, ipd.

Naročnik razume in se strinja, da je prenos domene od ponudnika k drugemu registrarju izvedljiv brez dodatnih zapletov in stroškov le v primeru, ko domena še ni potekla oz. trenutni registrar ni omejil možnosti prenosa.

Cena za prenos domene je akcijska cena in jo je moč koristiti le enkrat v življenjskem ciklu registracije domene. Ko je cena za prenos in podaljšanje koriščena, se v bodoče upošteva redna cena za podaljšanje domene.

4.7. Podaljšanje domene
Naloga naročnika je, da pravočasno izvede transakcijo v skladu s plačilnim rokom, ki je naveden na predračunu za podaljšanje posamezne domene. Na podlagi tega lahko ponudnik izvrši pravočasno podaljšanje posamezne domene in tako zagotovi nemoteno delovanje le-te.
V nasprotnem primeru dotična domena preide v status "KARANTENA". Pri obujanju posamezne domene iz statusa "KARANTENA" lahko nastanejo dodatni stroški, ki jih določa vrhovni registrar in na katere ponudnik nima vpliva. Po 30 dnevni karanteni, domena enostavno poteče, nato pa je javnosti ponovno na voljo za registracijo. 

4.8. Reklamacija domen
Naročnik v skladu z ZVPOT nima pravice odstopiti od pogodbe za registracijo domene, kadar je domena v skladu z zabeleženo transakcijo že registrirana. Gre namreč za storitve, ki so bile opravljene po natančnih navodilih naročnika oz. so bile prilagojene naročnikovim potrebam in zaradi svoje narave niso primerne za vračilo.

5. Spletne storitve

5.1. Varnostno vzdrževanje spletnih strani 
Pogoji uporabe te storitve:

 • Storitev varnostnega vzdrževanja velja za posamezno spletno aplikacijo in ne celoten paket gostovanja.
 • Naročnik je ponudniku dolžan zagotoviti administratorski dostop do spletne aplikacije, ki je predmet storitve varnostnega vzdrževanja.
 • V primeru, da naročnik na enem paketu gostuje več različnih spletnih aplikacij, se strinja in razume, da ponudnik ne more jamčiti za varnost katerekoli spletne aplikacije, če niso v vzdrževalni paket vključene vse aplikacije na paketu gostovanja.
 • Naročnik je ponudniku dolžan zagotoviti dostop do vse programske opreme, ki je potrebna za varnostno vzdrževanje spletne aplikacije.
 • Naročnik razume in se strinja, da ponudnik ne nudi podpore za programsko opremo, ki jo spletna aplikacija uporablja. V primeru napak v delovanje spletne aplikacije zaradi varnostne posodobitve, ponudnik ni dolžan odpravljati teh napak v sklopu storitve varnostnega vzdrževanja.

5.2. Reklamacija spletnih storitev
Naročnik v skladu z ZVPOT nima pravice odstopiti od pogodbe, če gre za storitve, ki so bile opravljene po natančnih navodilih naročnika oz. so bile prilagojene naročnikovim potrebam oz. ki zaradi svoje narave niso primerne za vračilo.

5.3. Microsoft licence
Z uporabo storitev Microsoft 365 in Exchange Online se strinjate s Splošnimi pogoji ponudnika Microsoft.
Pogoji so javno dostopni na povezavi: https://aka.ms/customeragreement.

6. Trajanje storitve

6.1. Trajanje zakupljenih storitev je navedeno v naročniškem centru.
Vsaj 15 dni pred rokom poteka naročenih storitev ponudnik naročnika obvesti o poteku storitev in mu posreduje ponudbo (predračun) za podaljšanje na elektronski naslov, naveden v naročniškem centru.

6.2. Naročnik razume in se strinja, da v kolikor predračun za podaljšanje storitev ni poravnan v navedenem roku, storitve na navedeni dan poteka prenehajo delovati.
Za podaljšanje potečenih storitev mora naročnik kontaktirati ponudnika za novo, veljavno ponudbo. Pri ponovni aktivaciji storitev, predvsem pri domenah, lahko nastanejo dodatni stroški.

7. Omejitev ali prekinitev naročniškega razmerja

7.1. Naročnik razume in se strinja, da se neizvedba plačila v skladu z navedenim rokom na posredovani ponudbi (predračunu) za podaljšanje storitev smatra kot odpoved teh storitev in/ali naročniškega razmerja. Podatki, kateri se shranijo na strežniku v sklopu spletnega gostovanja, trajajo do izbrisa iz strani naročnika oz. do 30 dni po izteku storitev.

7.2. Naročnik razume in se strinja, da se prekine naročniško razmerje v kolikor je naročnik ponudniku posredoval napačne oz. zavajajoče informacije.

7.3. Katerakoli pogodbena stranka lahko odpove naročniško razmerje za storitve kadarkoli v času trajanja storitev.
Odpoved mora biti poslana po elektronski ali navadni pošti in začne veljati naslednje obračunsko obdobje.

Že vplačanih sredstev za naročeno storitev spletnega gostovanja ponudnik ni dolžan vračati, razen v primeru novih naročil za spletno gostovanje, ki so mlajša od 90 dni.

7.4. Naročnik razume in se strinja, da se prekine naročniško razmerje, v kolikor naročnik ne upošteva kateregakoli člena navedenih pogojev poslovanja.

8. Odškodnine in nadomestila

8.1. Naročnik se strinja, da ponudnika storitev, njegovih strank ter zaposlenih ne bo terjal ali držal odgovornih za kakršnokoli škodo, ki bi nastala z uporabo ali nezmožnosti uporabe storitev ponudnika.

8.2. Naročnik se strinja, da je celotna odgovornost ponudnika pri storitvah iz naročniškega razmerja in pri vsaki kršitvi naročniške pogodbe omejena zgolj na znesek, ki ga je naročnik plačal za storitev.

8.3. Če naročnik namerno ali nenamerno škoduje ponudniku ima ponudnik pravico, da stroške za nastalo škodo v celoti zaračuna naročniku.

9. Varovanje podatkov

Ponudnik in naročnik se obvezujeta, da bosta kot poslovno skrivnost varovala vse podatke, do katerih bosta prišla pri medsebojnem poslovnem sodelovanju, kar vključuje tudi celotno komunikacijo preko elektronske pošte in telefona.

10. Tehnična podpora

10.1. Naročnik razume in se strinja, da ponudnik nudi podporo zgolj in samo za storitve, ki jih ponudnik ponuja preko svojih spletnih strani.
Naročnik razume in se strinja, da ponudnik nudi podporo preko kontaktnih podatkov, ki so navedeni na spletnih straneh ponudnika.

10.2. Naročnik se strinja, da bo pred zahtevkom podpore poiskal odgovor v spletnih vsebinah, objavljenih na spletnih straneh ponudnika.

10.3. Naročnik v celoti razume in se strinja, da ponudnik ne nudi brezplačnega (tehničnega) svetovanja.

10.4. Naročnik v celoti razume in se strinja, da je v komunikaciji s ponudnikom dolžan upoštevati osnovna pravila bontona, ki narekujejo vljudnost in jasno komuniciranje.
Naročnik razume in se strinja, da v kolikor se pri komuniciranju s ponudnikom ne drži osnovnih pravil bontona, mu ponudnik lahko zavrne vso nadaljnjo komunikacijo preko telefona ali v živo in omeji vso nadaljnjo komunikacijo izključno na elektronsko in navadno pošto. V primeru, da se neprimerna komunikacija nadaljuje ali stopnjuje, si ponudnik pridržuje pravico, da naročniku storitve ukine in povrne kupnino v skladu z uporabljeno metodo plačila ponudbe (predračuna).
 

11. Kršitev pogojev poslovanja

Naročnik v celoti razume in se strinja, da si ponudnik pridržuje pravico do ustreznih ukrepov, ki bi bili nujni ob kršitvah členov tega dokumenta. Taki ukrepi vključujejo takojšnjo omejitev oz. (začasno) zaprtje naročniškega centra, dostopa do strežniškega sistema in ostalih storitev brez predhodnega opozorila in brez povračila kupnine.

Naročnik se zavezuje, da bo varoval svoja gesla in vse ostale zaupne podatke, ki se nanašajo na njegov uporabniški račun ter ponudnika v primeru nepooblaščenega ali domnevnega posega v njegov uporabniški račun takoj obvestil. Nepooblaščen dostop vključuje sum kraje in/ali izgube podatkov, spremembo gesla ali ostalih varnostnih informacij ali katerokoli drug dogodek, ki lahko povzroči ali omogoči nepooblaščen vstop v uporabniški račun naročnika.

12. Sprememba strank v obligacijskem razmerju

Naročnik razume in se strinja, da lahko ponudnik skupaj z vsemi storitvami, podatki in pravicami ter dolžnostmi prenese izvajanje storitev na drugo pravno osebo. Ponudnik se zavezuje, da naročnika v primeru take spremembe predhodno pisno obvesti v razumnem časovnem roku, v okviru katerega naročnik navedeni spremembi lahko nasprotuje in prekine sodelovanje s ponudnikom.

13. Reševanje sporov

Ponudnik in naročnik se zavezujeta, da bosta vse morebitne spore poizkušala rešiti sporazumno.

Za morebitne spore, ki jih ponudnik in naročnik ne bi mogla rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Celju.

14. Sprememba splošnih pogojev

Ponudnik lahko prosto spreminja te splošne pogoje ali spremeni ponudbo storitev, zajetih z naročniško pogodbo. Vsaka taka sprememba postane veljavna sedem (7) dni po tem, ko je objavljena na spletnih straneh ponudnika. Naročnik se strinja, da bo redno obiskoval spletne strani ponudnika in bo tako seznanjen z morebitnimi spremembami. Če se naročnik s spremembo ne bo strinjal, lahko odpove naročniško razmerje in sicer tako, da v roku sedmih (7) dni po začetku veljavnosti te spremembe ponudniku pošlje odpoved po elektronski ali navadni pošti.

Prekinitev naročniškega razmerja postane veljavna, ko ponudnik potrdi, da je prejel sporočilo naročnika. Naročnik se strinja, da z uporabo storitev po poteku tega roka upošteva in se strinja z vsemi spremembami splošnih pogojev.

 

Dokument je bil nazadnje posodobljen dne: 1. 8. 2020.